Аналіз вітчизняної літератури свідчить про те, що при вивченні причин інфекційних ускладнень після проведення хірургічних втручань та складних операцій недостатня увага в нашій країні приділяється такому важливому фактору інфікування операційної рани та інструментів, як ступінь мікробного забруднення повітря в приміщеннях закладів охорони здоров’я. У багатьох розвинених країнах розроблені відповідні національні стандарти та норми щодо контролю та запобігання забрудненням біологічної природи.

Традиційно, упродовж десятиліть, з метою знезараження повітря застосовується ультрафіолетове опромінювання(УФО). Проте цей метод не позбавлений недоліків: неможливість застосування в присутності персоналу та хворих, необхідність провітрювати приміщєння для видалення шкідливого для здоров’я людини озону, недостатня ефективність. Вже багато років у практику лікувальних закладів хірургічного профілю в розвинутих країнах впроваджуються метод стерилізації повітря та технології «чистих приміщень».

Проведено багато міжнародних досліджень на цю тему, у тому числі одне з яких було проведено в нашій країні. Метою дослідження було порівняння ефективності знезараження повітря в ортопедичних операційних методом високоефективної фільтрації повітря ( «стерилізація» повітря за допомогою НЕРА-фільтрації) і методом ультрафіолетового опромінення. Проведено вивчення якісного і кількісного складу повітря і динаміки цих показників у двох операційних : у першій-повітря знезаражувалося методом високоефективної фільтрації, у другій-за допомогою ламп УФО. Загальна забрудненість повітря в операційних з системою його високоефективної фільтрації в 60 разів нижча, ніж в операційних, в яких для знезараження повітря використовувалось УФО.

Порівняно з операційними, в яких для знезараження повітря використовується УФО, повітря операційних з системою його фільтрації не містить потенційно патогенних видів, здатних викликати післяопераційне нагноєння рани.

Таким чином, метод високоефективної фільтрації повітря з метою його знезараження має низку істотних переваг: поліпшується видовий склад мікрофлори -  в повітрі не визначаються види, здатні викликати гнійно-запальні захворювання людини; повітря не тільки очищається і знезаражується, а й кондиціонує, в результаті чого поліпшуються умови роботи персоналу (профілактика різного роду ускладнень); мікробіологічні показники якості повітря підтримується на високому рівні протягом усього робочого часу; знезараження та очищення повітря здійснюється в присутності персоналу і хворого. 

З огляду на вищесказане, актуальним і необхідним завданням є впровадження у практику закладів охорони здоров’я при їх будівництві, реконструкції чи капітальному ремонті нових, прогресивних методів високоефективної фільтрації повітря та технології «чистих приміщень» в операційних, реанімаційних, палатах інтенсивної терапії, опікових відділеннях, тощо.